Friskoler skal vælge en eller flere certificerede tilsynsførende eller alternativt foretage selvevaluering efter en godkendt model.
Vi har valgt Britt Augustesen, som du kan læse mere om herunder, som tilsynsførende for Skelbæk Friskole.

Tilsynsførende af Skelbæk Friskole

Britt Augustesen er valgt som tilsynsførende af siddende bestyrelse.

Det er jeres skole, og sammen skal vi sørge for at jeres målsætninger og daglige virke lever op til Undervisningministeriets krav til de frie grundskoler
Som friskoleforælder vægter jeg de muligheder frie skoler har for at udvikle sig individuelt og for at tilpasse hverdagen til målgruppen og de enkelte elever.
Jeg ser funktionen som tilsynsførende som et samarbejde, hvor I får mulighed for sparring omkring udviklingen og driften af jeres skole.
Jeg prioriterer åbenhed og tryghed i samarbejdet, og i mit virke som tilsynsførende tager jeg udgangspunkt i jeres målsætning, jeres værdier og den hverdag I agerer i.

 

Certificeret tilsyn

  • Forældrekredsen vælger en eller flere tilsynsførende for højst 2 år ad gangen. Forældrekredsen kan anmode kommunalbestyrelsen om at udpege en tilsynsførende.
  • Der er krav om, at en række habilitetsbestemmelser skal være opfyldt. Desuden er der krav til tilsynets form og indhold.
  • Der er også krav om, at den/de tilsynsførende årligt udarbejder en skriftlig tilsynserklæring, som skal lægges på skolens hjemmeside.
  • Det er de frie skoleforeninger, der udbyder certificeringsuddannelserne.

 

 

Tilsynsrapporter