MOBILPOLITIK PÅ SKELBÆK FRISKOLE

Børn, personale og bestyrelse har gennem skoleåret arbejdet med mobilpolitik på skoledelen. Vi ønsker mere faste rammer omkring brugen af mobiler, og eleverne i stedet har mere fokus på undervisning, nærvær og kammerater. Fra 1. december 2018 vil følgende gælde:

 • Medbringes mobilen er det ALTID på eget ansvar.
 • ​Da mobilerne skal være på flytilstand, når man træder ind på skolen, vil vi sætte billeder op på alle indgange med mobil på flytilstand, tak. Med mobilen på flytilstand kan eleverne ikke modtage beskeder udefra, der kan forstyrre deres undervisning og sociale samvær.
 • ​Hver klasse vil have et aflåst skab. For at beskytte mobilerne bedst muligt, skal dette være aflåst. Eleverne lægger selv/og tager selv deres mobil ud af skabet, så personalet, af forsikringsmæssige grunde, ikke er i fysisk kontakt med mobilen.
 • ​Mobilen skal ligge i skabet, når undervisningen starter.
 • ​Eleverne må kun bruge mobilen i overensstemmelse med en af klassens lærere/pædagoger.
 • ​I udskolingen er der mulighed for at se på sin mobil fra kl. 11.30 – 11.45. Her kan man tjekke beskeder og lave aftaler til efter skoletid. Mobilen afleveres i skabet inden eleverne går ud til frikvarter. Skal man ringe fra sin mobil, skal man have en aftale med en lærer/pædagog.
 • ​Reglerne ridses op i klasserne, og vil ligeledes være et punkt på førstkommende forældremøde, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Konsekvensen for ikke at overholde skolens mobil-politik vil være:

 • Eleven bedes aflevere sin mobil på kontoret, hvor forældrene kan hente den i skolens åbningstid. Hvis barnet ikke vil aflevere den, ringes til forældrene, der bedes overbevise eleven om at aflevere mobilen, eller selv hente mobilen hos eleven hurtigst muligt. Afleveres mobilen på kontoret, lægges den i et aflåst skab.
 • ​Vi stiller en forventning til forældrene om at tage en snak med deres børn, så de er afklaret inden skolestart.

I SFO kan benyttes mobilen til følgende og altid i aftale med en pædagog:

 • Be-eller afkræfte aftaler med mor og far.
 • Arrangere legeaftaler.
 • Aktiviteter ifl. aftaler med pædagogerne.
 • Visse dage, når der er få børn tilbage sidst på dagen, typisk efter kl. 16.00

Personalet må bære deres mobil på sig hele dagen. Den benyttes kun i faglige eller saglige sammenhænge foran eller sammen med eleverne. Mobilen må benyttes frit i pauserne. Gårdvagt er ikke en pause. Personalets mobil skal ikke være på fly-tilstand.

Udarbejdet i samarbejde mellem personale og bestyrelse