Et godt sted at være – et godt sted at lære

Skelbæk Friskole bygger på fundamentet om “Et godt sted at være – et godt sted at lære” som i årtier har været skolens motto, også før den blev en friskole. Høj faglighed, IT, motion, mv. er en helt naturlig del af vores skole. Det, der gør Skelbæk Friskole til noget særligt, er det gode sted at være.

Fra kommunal skole til Friskole

Skelbæk Friskole er både en ny og en gammel skole. Skolen startede i august 2013, men har før eksisteret som folkeskole i over 50 år. Det betyder, at skolens grundlag er nyt – og er funderet i en forældregruppes visioner i år 2013. Men det betyder samtidig, at skolen hviler på mange gode traditioner og har en stærk tilknytning til lokalsamfundet.

Den lokale Friskole

Skolen er født ud af et stærkt lokalsamfund, men skolen er for alle børn og forældre, som kan tilslutte sig skolens grundlag og praksis og har lyst til at lave friskole sammen i et forpligtende fællesskab. Skolen er et sted børn, forældre, og ikke mindst ansatte glæder sig til komme til hver morgen.

Jeres start på Skelbæk Friskole

Har du og dit barn lyst til opleve Skelbæk Friskole er i altid velkomne. Ønsker du mere information om indskrivning, priser og indskrivning klik da på knappen nedenfor.

Indskrivning

Den oprindelige skolebygning er bygget i 1963 og består i dag af 6 klasselokaler, kontorer, grupperum, lærerværelse, aula samt en række faglokaler: herunder billedkunst, sløjd, madkundskab, gymnastiksal og et helt nyt lokale til naturfag. I kælderen er der diverse depotrum samt veludstyret musiklokale med lydstudie og en biograf.

Nybygningen er bygget i 2001 og indeholder 4 klasselokaler og et stort fællesrum

Den tidligere inspektørbolig er bygget sammen med nyere pavilloner og huser i dag SFO samt en aktiv klub.

Særlige faciliteter på skolen: Der er et stort udendørsareal bestående af bl.a. en dejlig legeplads med gemmesteder, huler, bålplads, bålhus, derudover er der naturlegeplads med svævebane og girafgynge, to multibaner, boldbaner m.m.

Undervisningslokalernes indretning: Fase 1 bh.kl. - 3.kl. har basislokaler i nybygningen, klasselokalerne er store og lyse med højt til loftet :-) og indrettet med borde og stole. Fase 2 4. - 7.kl. har basislokaler i den oprindelige skole, lokalerne er store og lyse.

Undervisningslokalernes indretning: 0. kl. – 5. kl. har basislokaler i den oprindelige skolebygning, hvor lokalerne er store og lyse. 6. kl. – 9. kl. har basislokaler i nybygningen, hvor lokalerne er store og lyse med højt til loftet. Alle klasselokaler har projektor og højtalere.

Elevernes stole og borde er ergonomisk rigtige møbler. Både stole og borde kan indstilles i højden. Alle klasser har i i 2018-2019 fået nye borde og stole.

Pas godt på gående og cyklende elever!