Ønsker du at indskrive dit barn i Skelbæk Friskole, skal det gøres ved hjælp af indskrivnings skemaet der kan hentes via knappen nedenfor.

Elektronisk indskrivning

Åbn skemaet via knappen nedenfor og gem det på din computer. Udfyld skemaet og gem det igen. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vedhæft skemaet i mailen.

Indskrivning via brev

Ønsker du at indskrive via brev, kan du printe det udfyldte skema og sende eller aflevere det underskrevet til skolesekretær Camilla Ytte Espensen på skolen.

Bemærk: Hvis du bruger browseren Chrome til udskrivning, så husk at fjerne funktionen: “Tilpas til side ved udskrivning.”

Indskrivningsskema

 

Praktisk om indskrivning

Forældrene bliver ved indskrivning automatisk medlemmer af skolekredsen.

Børn til kommende børnehaveklasse:
Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i børnehaveklassen på Skelbæk Friskole, skal du udfylde og sende indskrivnings skemaet til os som beskrevet ovenfor. Derudover skal du indbetale et administrationsgebyr på 500 kr. som sættes ind på konto 5292 0000215473. Når vi har modtaget skemaet og indbetalingen, sender vi dig en bekræftelse på mail og dit barn er derefter skrevet op til skolestart.

Vi holder informationsmøde i efteråret for alle, der er skrevet op. På informationsmødet fortæller vi om hvordan det er at være elev og forældre på skolen. Efter informationsmødet laves egentlig indskrivningsaftale og der skal betales et depositum svarende til en måneds skolepenge. Hvis du først skriver dit barn op efter informationsmødet er holdt, inviterer skolelederen dig til et møde på skolen hurtigst muligt efter at vi har modtaget indskrivningsskemaet.

Børn til eksisterende klasser:
Et skoleskift er en alvorlig sag for jeres barn, jeres familie og for skolen, og vi lægger derfor stor vægt på, at beslutningen først skal træffes, når alle parter er velinformerede og har haft tid til at overveje skiftet nøje. Et forkert skoleskift har mange omkostninger – især for det barn, det handler om, men også for klassen, for familien og for skolen. Vi tager os derfor god tid til samtaler med jer og jeres barn, så alle parter får fortalt, stillet spørgsmål og lyttet til hinandens ønsker, behov og forventninger. Hvis alle parter herefter er indstillet på at give skoleskiftet en chance, kommer barnet på besøg på Skelbæk Friskole i en nærmere aftalt besøgsperiode, inden vi træffer den endelige beslutning om skoleskiftet. På den måde kender jeres barn klassen og lærerne, lærerne kender jer og jeres barn, og I kender skolen så godt, at der er et ordentligt grundlag at træffe beslutningen på.

Du er meget velkommen til at kontakte skolelederen og lave aftale om en indledende samtale. Du er også velkommen til at komme og få en uforpligtende snak og en rundvisning på skolen.

Venteliste

Der optages elever på Skelbæk Friskole fra venteliste efter følgende kriterier.

  • Der er ikke numerisk optagelse fra venteliste
  • Det tilstræbes at kønsfordelingen i klasserne er så ligelig som muligt. Det kan betyde at et køn foretrækkes på ventelisten frem for et andet.
  • Søskende tilknytning
  • Geografi
  • Klassedynamik

Optagelse bygger på, at forældre kan tilslutte sig skolens grundlag og målsætning og at forældre og skolen kan have positiv tillid og forventning til et godt samarbejde om barnets skolegang.
Inden optagelse af elever til alle klassetrin, vil vi forbeholde os retten til, at kontakte afgivende dagplejer, institution, skole og gerne modtage evt. yderligere oplysninger fra myndigheder. Dette for at sikre barnet den bedst mulige start, dels for at sikre vi optager et barn vi føler vi kan give et
godt skoletilbud.

Udskrivning

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolelederen inden d. 1. i måneden og med mindst 1 måneds varsel.

Friplads

Det er muligt at søge om tilskud til friplads, hvis familiens husstandsindkomst ikke er så høj.

Fripladser tildeles ud fra Fordelingssekretariatet fordelingsnøgle, se her for at se om du er berettiget til friplads.

Ansøgning omkring eventuel friplads skal være kontoret i hænde SENEST fredag den 15. september 2023. 

Kontakt venligst skolens kontor for ansøgningsskema, yderligere information om fripladstilskud eller se mere på fordelingssekretariatet.dk

Princip_for_skolepengetilskud.pdf